Aby dokonać utylizacji urządzenia klimatyzacyjnego należy dokonać jego demontażu i zabezpieczenia substancji niebezpiecznych znajdujących się w jego środku. Dokonać tego może jedynie wyspecjalizowana firma co powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem

KLASYFIKACJA ODPADU ZGODNA Z DYREKTYWAMI UE:

KOD ODPADU : 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

 • lodówki
 • zamrażarki
 • lady chłodnicze
 • klimatyzatory
 • inne urządzenia chłodnicze lub klimatyzujące

Na potrzeby dokładniejszego rozróżnienia odpadów elektronicznych i elektrycznych została stworzona klasyfikacja odpadów podana w załączniku do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. Nr 180 poz. 1495.

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
  2. Chłodziarki
  3. Zamrażarki
  4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności
  5. Pralki
  6. Suszarki do ubrań
  7. Zmywarki
  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
  9. Piece elektryczne
  10. Elektryczne płyty grzejne
  11. Mikrofalówki
  12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
  13. Elektryczne urządzenia grzejne
  14. Grzejniki elektryczne
  15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
  16. Wentylatory elektryczne
  17. Urządzenia klimatyzacyjne
  18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

Utylizacja

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń: