Kontrola czystości jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (parownika i skraplacza)

Szczególnie ważne jest utrzymanie w czystości dwóch kluczowych elementów układów klimatyzacyjnych – parownika oraz skraplacza. Okresowym przeglądom i czyszczeniu podlega skraplacz (czyli jednostka zewnętrzna) – wystawiony na zewnątrz narażony jest na kontakt z większą ilością zanieczyszczeń niż parownik, wraz z powietrzem zasysanym przez wentylator do chłodnicy dostają się pyłki roślinne, kurz, osady nanoszone z deszczem. Skutkiem czego możemy zaobserwować mniejszą wydajność skraplacza oraz głośniejszą pracę urządzenia poprzez większe obciążenie sprężarki. Nieprawidłowościom w pracy skraplacza możemy w prosty sposób zapobiec odpowiednio dbając o czystość urządzeń, chłodnicę należy spryskiwać preparatami chemicznymi czyszcząco-myjącymi. Te przeznaczone do skraplaczy zawierają środki na bazie zasad czy kwasów, stąd zalecane jest używanie okularów ochronnych i jednorazowych gumowych rękawic. Zadaniem parownika (jednostki wewnętrznej) jest pobranie powietrza z pomieszczenia, schłodzenie go poprzez przetłoczenie pomiędzy lamelami, a następnie oddanie do pomieszczenia. Do czyszczenia parowników stosowane są środki o łagodniejszym działaniu, niszczących chorobotwórcze drobnoustroje. Jego dezynfekcję rozpoczynamy od góry wymiennika, stopniowo spłukując wymiennik aż po sam dół, środek chemiczny niszczy pleśń praz wszelkie drobnoustroje, spływając z góry wymiennika poprzez lamele, docierając do tacy skroplin, następne przepływając poprzez rurkę odprowadzającą skropliny – po drodze dezynfekując cały odpływ.

Czyszczenie i środki czyszczące

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. Odpowiednia dbałość o sprawne działanie systemu zapewni bezawaryjność, wysoką wydajność jak i bezpieczeństwo domowników przebywających w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jak dbać o klimatyzację? W jaki sposób przeprowadzać okresową kontrolę Instalacji? Wszystkie informacje znajdziesz w poniższym artykule. Przy konserwacji klimatyzatora pamiętajmy o stosowaniu odpowiednich środków czyszczących dostosowane do rodzaju urządzenia. Świeże zabrudzenia zlokalizowane przy wlocie i wylocie powietrza możemy oczyścić miękką, sucha tkaniną. Nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników, środków polerujących, ostrych proszków oraz substancji lotnych – ze względu na stały kontakt z powietrzem, substancje te mogą przedostawać się do dróg oddechowych domowników lub w konsekwencji spowodować uszkodzenie sprzętu (w przypadku substancji lotnych).

Czyszczenie filtrów w klimatyzatorze

Kompleksowej konserwacji powinny podlegać wymienniki ciepła, przez które przepływa powietrze razem z pyłem, kurzem oraz wszelkimi drobnoustrojami. Elementem na który powietrze natrafia w pierwszej kolejności jest filtr klimatyzacyjny – to newralgiczny element systemów klimatyzacyjnych zapewniający odseparowanie pyłków i kurzu od klimatyzowanego pomieszczenia. Z reguły jest to filtr elektrostatyczny wielokrotnego użycia, należy go czyścić odkurzaczem lub wodą o temperaturze poniżej 50oC, silniejsze zabrudzenia należy zmyć łagodnym środkiem czyszczącym o neutralnym odczynie, zaleca się również spłukanie filtra środkiem bakteriobójczym. Zabrudzenie filtrów odbija się na zmniejszonym przepływie powietrza, co z kolei doprowadza do spadku wydajności klimatyzatora.
Większość modeli klimatyzatorów posiada sygnalizację zabrudzenia filtra, wówczas na wyświetlaczu pojawia się informacja i konieczności ich oczyszczenia. Kontrolę filtra powinniśmy przeprowadzać minimum raz na trzy tygodnie, ponadto w niektórych urządzeniach klimatyzacyjnych stosowane są filtry jednorazowe – te należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. Umieszczona pod wymiennikiem taca skroplin wymaga dokładnego czyszczenia w gorącej wodzie i spłukania środkiem bakteriobójczym –  ze względu na stałą wilgoć oraz wysoką temperaturę, stojąca woda jest skupiskiem szkodliwych dla zdrowia bakterii i grzybów. Przy ponownym montażu tacy skroplin możemy umieścić w niej specjalna kostkę bakteriobójczą, która rozpuszczając  się w wodzie wydziela substancje grzybobójcze. Pamiętajmy że zanieczyszczona taca skroplin może doprowadzić do zatkania instalacji skroplin, co może spowodować przelewanie się wody z urządzenia na zewnątrz.