Montaż urządzeń

22 841 30 33

515 518 515

 

Zakres czynności montażowych obejmuje m.in:

  • Dojazd
  • Wniesienie urządzeń i materiałów
  • Zabezpieczenie miejsca instalacji
  • Odwierty
  • Ułożenie linii freonowej
  • Ułożenie sterowania
  • Podłączenie do zasilania
  • Podłączenie odprowadzenia skroplin
  • Sprzątanie
  • Szkolenie z obsługi

Wybierz usługę z listy: