Podstawowe informacje które powinny znaleźć się w informacji złożonej do zarządcy budynku ( o ile zachodzi taka konieczność ):

 

„Zwracam się prośbą o wyrażenie zgody na montaż urządzenia klimatyzacyjnego:

1.       Dotyczy; (adres)

2.       W lokalu zostanie zamontowany: klimatyzator (model, marka)

3.       Lokalizacja (balkon, taras, dach, etc) oraz sposób montażu jednostki zewnętrznej (wsporniki, podstawy, inne);

4.       Wymiar jednostki zewnętrznej w cm ( szerokość, wysokość, głębokość );

5.       Sposób oprowadzenia skroplin: (wewnątrz lokalu, na balkon do zbiornika, na zewnątrz budynku, inne) ;

6.       Sposób zasilania klimatyzacji: (wewnątrz lokalu, inne);

7.       Pobierana moc klimatyzatora (kW);

8.       Uwagi dodatkowe:

Dodatkowy opis:

Urządzenia zostaną zamontowane w sposób trwały i solidny. Mocowania będą przenosić obciążenia użytkowe urządzenia, w tym dynamiczne. Zaproponowany system klimatyzacji spełnia wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do mieszkań zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie Polską Normą oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi."

Pobierz, edytuj, wypełnij i wydrukuj

Pobierz druk, wydrukuj i wypełnij

Wypełnij formularz, pobierz i wydrukuj